THỊ TRƯỜNG HÀNG XÁCH TAY - THẢ NỔI ĐẾN BAO GIỜ? - KỲ CUỐI:

Sẽ xóa sổ “thủ phủ” hàng xách tay?

Một cửa hàng bán đồ xách tay ở trung tâm con ngõ 158 Nguyễn Sơn đã đóng cửa và hạ toàn bộ biển hiệu.
Một cửa hàng bán đồ xách tay ở trung tâm con ngõ 158 Nguyễn Sơn đã đóng cửa và hạ toàn bộ biển hiệu.
Một cửa hàng bán đồ xách tay ở trung tâm con ngõ 158 Nguyễn Sơn đã đóng cửa và hạ toàn bộ biển hiệu.