20 NĂM QUỸ TẤM LÒNG VÀNG LAO ĐỘNG:

Sẻ chia cùng những cảnh đời không may mắn

Học sinh nghèo Trường Phỏ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) nhận quà từ quỹ TLV Lao Động. Ảnh Hải Nguyễn
Học sinh nghèo Trường Phỏ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) nhận quà từ quỹ TLV Lao Động. Ảnh Hải Nguyễn