Sau thời hạn các nhà mạng phải thực hiện Nghị định 49: SIM rác - vẫn có thể mua “cả rổ”

 Khảo sát của PV Lao Động cho thấy, các điểm bán SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động tràn lan. Ảnh: PV
Khảo sát của PV Lao Động cho thấy, các điểm bán SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động tràn lan. Ảnh: PV
Khảo sát của PV Lao Động cho thấy, các điểm bán SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động tràn lan. Ảnh: PV
Lên top