Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau 1 năm Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo dẹp Chợ Trời: Vẫn là nơi tiêu thụ đồ gian

Hoạt động tại khu vực chợ Trời vẫn nhộn nhịp, nhiều con phố nhỏ do kinh doanh nên lòng đường bị thu hẹp khiến giao thông qua lại khó khăn. Ảnh: Cao Nguyên
Hoạt động tại khu vực chợ Trời vẫn nhộn nhịp, nhiều con phố nhỏ do kinh doanh nên lòng đường bị thu hẹp khiến giao thông qua lại khó khăn. Ảnh: Cao Nguyên