Sản xuất càng sạch càng bị... bầm dập

Gạo hữu cơ đen Viễn Phú - một trong những ví dụ về  sản xuất càng sạch càng... bầm dập.
Gạo hữu cơ đen Viễn Phú - một trong những ví dụ về sản xuất càng sạch càng... bầm dập.
Gạo hữu cơ đen Viễn Phú - một trong những ví dụ về sản xuất càng sạch càng... bầm dập.
Lên top