“Săn” cá trên biển đêm

Một chiếc tàu cá đang kéo lưới trên biển.
Một chiếc tàu cá đang kéo lưới trên biển.