XE HỢP ĐỒNG “TRÁ HÌNH” CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH: “NUỐT TRỌN” CẢ NGHÌN TỈ ĐỒNG TIỀN THUẾ - (kỳ 2)

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thành “bến cóc” khủng

Bãi đỗ xe sân bay Tân Sơn Nhất trở thành “bến cóc” của các nhà xe. Ảnh cắt từ clip
Bãi đỗ xe sân bay Tân Sơn Nhất trở thành “bến cóc” của các nhà xe. Ảnh cắt từ clip
Bãi đỗ xe sân bay Tân Sơn Nhất trở thành “bến cóc” của các nhà xe. Ảnh cắt từ clip