Rời phố về đảo lập nghiệp

Ba anh em Hùng Cường - Văn Hường - Thanh Phong đã lựa chọn trở về Lại Sơn. Ảnh: L.TUYẾT
Ba anh em Hùng Cường - Văn Hường - Thanh Phong đã lựa chọn trở về Lại Sơn. Ảnh: L.TUYẾT
Ba anh em Hùng Cường - Văn Hường - Thanh Phong đã lựa chọn trở về Lại Sơn. Ảnh: L.TUYẾT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM