Người Việt, đừng tự đầu độc (kỳ 10)

Rau an toàn không bán được vì… quá sạch !

Nhà lưới của ông Bùi Văn Mười (Khánh An, An Phú, An Giang) ngập cỏ dại. Ảnh: Lục Tùng
Nhà lưới của ông Bùi Văn Mười (Khánh An, An Phú, An Giang) ngập cỏ dại. Ảnh: Lục Tùng
Nhà lưới của ông Bùi Văn Mười (Khánh An, An Phú, An Giang) ngập cỏ dại. Ảnh: Lục Tùng
Lên top