Rào Tre, người Chứt và hôn nhân cận huyết

Một góc bản mới Rào Tre mà 11 hộ dân được tặng nhà mới với chính sách dãn dân của đề án phát triển dân tộc Chứt. Ảnh: TRẦN TUẤN
Một góc bản mới Rào Tre mà 11 hộ dân được tặng nhà mới với chính sách dãn dân của đề án phát triển dân tộc Chứt. Ảnh: TRẦN TUẤN
Một góc bản mới Rào Tre mà 11 hộ dân được tặng nhà mới với chính sách dãn dân của đề án phát triển dân tộc Chứt. Ảnh: TRẦN TUẤN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top