Rác thải y tế độc hại vẫn bị cố tình vất ra phố

Lên top