Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa… ăn Tết

Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa…ăn Tết
Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa…ăn Tết