Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa… ăn Tết

Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa…ăn Tết
Ra ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa…ăn Tết