Quạnh vắng bất thường ở Quỳnh Lâm tự - chốn đệ nhất danh lam cổ tích

Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).
Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).
Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top