Quạnh vắng bất thường ở Quỳnh Lâm tự - chốn đệ nhất danh lam cổ tích

Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).
Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).
Chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).
Lên top