Quán cơm 2.000 đồng “bao no” giữa Sài Gòn

 Khách nhận dĩa cơm 2.000 đồng với đầy đủ cơm và thức ăn, món tráng miệng.
Khách nhận dĩa cơm 2.000 đồng với đầy đủ cơm và thức ăn, món tráng miệng.