Quán cơm... 1 ngàn

Quán cơm 1 ngàn dành cho lao động nghèo ở Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG
Quán cơm 1 ngàn dành cho lao động nghèo ở Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG