Phù phép hiệp hội gas “chui” thành chính thức

QLTT Quảng Ninh kiểm tra xe gas theo đơn tố giác ngày 26.5. Ảnh: PV
QLTT Quảng Ninh kiểm tra xe gas theo đơn tố giác ngày 26.5. Ảnh: PV
QLTT Quảng Ninh kiểm tra xe gas theo đơn tố giác ngày 26.5. Ảnh: PV