“Phu đá” Hà Nam đổi mạng sống lấy miếng cơm

Phu đá, mưu sinh cùng kiệt, biết hiểm nguy đấy, nhưng họ chấp nhận.
Phu đá, mưu sinh cùng kiệt, biết hiểm nguy đấy, nhưng họ chấp nhận.
Phu đá, mưu sinh cùng kiệt, biết hiểm nguy đấy, nhưng họ chấp nhận.
Lên top