“Phong bì” ngày nhà giáo nơi rẻo cao

Học sinh đến trường tặng quà cho thầy cô giáo ngày 20.11 ở huyện miền núi Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ
Học sinh đến trường tặng quà cho thầy cô giáo ngày 20.11 ở huyện miền núi Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ