Phía sau tấm Huy chương Đồng tay nghề thế giới

Bá Phước nhận hoa chúc mừng tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bá Phước nhận hoa chúc mừng tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bá Phước nhận hoa chúc mừng tại sân bay Tân Sơn Nhất.