Giải C Báo chí Quốc gia 2017:

Phía sau loạt bài "Cung đường gỗ lậu"

Tác giả Đình Văn nhận Giải C Giải Báo chí QG 2017.
Tác giả Đình Văn nhận Giải C Giải Báo chí QG 2017.
Tác giả Đình Văn nhận Giải C Giải Báo chí QG 2017.
Lên top