Phải bịt được “lỗ hổng” trong kinh doanh vận tải (kỳ cuối)

Xe Interbusline bắt khách ngay biển cấm dừng đỗ. Ảnh cắt từ Clip
Xe Interbusline bắt khách ngay biển cấm dừng đỗ. Ảnh cắt từ Clip