Ông “tọa độ”

Lão ngư dù đã bước qua tuổi 50 nhưng hiện vẫn còn ra khơi đánh bắt hải sản.
Lão ngư dù đã bước qua tuổi 50 nhưng hiện vẫn còn ra khơi đánh bắt hải sản.