Ông thương binh Tư Bốn làm giỗ liệt sĩ

Trung tướng Nguyễn Việt Thành thăm mộ liệt sĩ trong NTLS xã Thanh Bình
Trung tướng Nguyễn Việt Thành thăm mộ liệt sĩ trong NTLS xã Thanh Bình
Trung tướng Nguyễn Việt Thành thăm mộ liệt sĩ trong NTLS xã Thanh Bình
Lên top