Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ơi Joanueng - "ông già của Biển Hồ"