Ở phía nào mẹ cũng đớn đau

 Đại tá Ngô Thanh Hải và ông Đỗ Minh Long gặp lại sau hơn 40 năm kể từ lần đối đầu trận Thượng Đức.Ảnh: T.H
Đại tá Ngô Thanh Hải và ông Đỗ Minh Long gặp lại sau hơn 40 năm kể từ lần đối đầu trận Thượng Đức.Ảnh: T.H
Đại tá Ngô Thanh Hải và ông Đỗ Minh Long gặp lại sau hơn 40 năm kể từ lần đối đầu trận Thượng Đức.Ảnh: T.H
Lên top