Ở nơi những vì sao rực sáng vào ban ngày

Ra cửa lò, những người thợ lò gần như vẫn ẩn mình trong màu đen của những bụi than. Chỉ có ánh sáng đèn trên đầu, những đôi mắt hay hàm răng là thật rõ ràng.
Ra cửa lò, những người thợ lò gần như vẫn ẩn mình trong màu đen của những bụi than. Chỉ có ánh sáng đèn trên đầu, những đôi mắt hay hàm răng là thật rõ ràng.
Ra cửa lò, những người thợ lò gần như vẫn ẩn mình trong màu đen của những bụi than. Chỉ có ánh sáng đèn trên đầu, những đôi mắt hay hàm răng là thật rõ ràng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top