Ô nhiễm hồ thủy lợi lớn thứ ba cả nước

Cống xả chính của công trình hồ chứa Ngàn Trươi xả vào đập dâng Vũ Quang. Ảnh: Trần Tuấn
Cống xả chính của công trình hồ chứa Ngàn Trươi xả vào đập dâng Vũ Quang. Ảnh: Trần Tuấn