Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ở Mường Hum, phụ nữ ngoài 98, đàn ông ngoài 40...

Ở Sín Chải phụ nữ là lao động chính (ảnh trái)
Ở Sín Chải phụ nữ là lao động chính (ảnh trái)