Nước mắt và nụ cười trong kỳ phát lương “vô tiền khoáng hậu”

Công nhân đến nhận tiền lương tại LĐLĐ huyện Củ Chi. Ảnh: L.T
Công nhân đến nhận tiền lương tại LĐLĐ huyện Củ Chi. Ảnh: L.T
Công nhân đến nhận tiền lương tại LĐLĐ huyện Củ Chi. Ảnh: L.T
Lên top