Nữ công nhân làm giám đốc xí nghiệp!

Chị Hoàng Thị Kim Dung (thứ hai, từ trái qua) tại Xí nghiệp may An Phú. Ảnh: L.T
Chị Hoàng Thị Kim Dung (thứ hai, từ trái qua) tại Xí nghiệp may An Phú. Ảnh: L.T