Nơi "trú chân" của những hài nhi xấu số

Anh Hạnh (ở giữa) và những người bạn chăm sóc cho các phần mộ. Ảnh: HƯNG THƠ
Anh Hạnh (ở giữa) và những người bạn chăm sóc cho các phần mộ. Ảnh: HƯNG THƠ
Anh Hạnh (ở giữa) và những người bạn chăm sóc cho các phần mộ. Ảnh: HƯNG THƠ
Lên top