Nỗi niềm liệt sĩ trở về sau 26 năm báo tử

Di ảnh và bàn thờ chồng mà 26 năm qua, mẹ con bà Hợp luôn lo hương khói. Ảnh: TRẦN TUẤN
Di ảnh và bàn thờ chồng mà 26 năm qua, mẹ con bà Hợp luôn lo hương khói. Ảnh: TRẦN TUẤN
Di ảnh và bàn thờ chồng mà 26 năm qua, mẹ con bà Hợp luôn lo hương khói. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top