VỤ NỔ TẠI LÀNG QUAN ĐỘ - BẮC NINH:

Nỗi lo “thần chết” núp trong làng phế liệu

Hiện trường vụ nổ tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV
Hiện trường vụ nổ tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV
Hiện trường vụ nổ tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV