Nơi con cá nấu chín vẫn sặc mùi xăng

Một góc đập xả thải của nhà máy tuyển quặng.
Một góc đập xả thải của nhà máy tuyển quặng.
Một góc đập xả thải của nhà máy tuyển quặng.
Lên top