Nỗi buồn cây xanh Hồ Gươm

Cây me hơn 100 tuổi bị rỗng ruột 10 năm không ai cứu chữa.
Cây me hơn 100 tuổi bị rỗng ruột 10 năm không ai cứu chữa.
Cây me hơn 100 tuổi bị rỗng ruột 10 năm không ai cứu chữa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM