Niềm vui học chữ ở Hang Hớt

Lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Hang Hớt. Ảnh: P.V
Lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Hang Hớt. Ảnh: P.V