Nhường gạo cứu đói mùa giáp hạt

Gia đình Đa rót Ka Lang từng nhận gạo hộ nghèo, nay đã thoát nghèo vươn lên. Ảnh: L.P
Gia đình Đa rót Ka Lang từng nhận gạo hộ nghèo, nay đã thoát nghèo vươn lên. Ảnh: L.P
Gia đình Đa rót Ka Lang từng nhận gạo hộ nghèo, nay đã thoát nghèo vươn lên. Ảnh: L.P
Lên top