Những Tấm lòng Vàng lại lên đường “trao tận tay”

Quỹ TLV Lao Động “trao tận tay” người dân vùng lũ xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My). Ảnh: H.V.M
Quỹ TLV Lao Động “trao tận tay” người dân vùng lũ xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My). Ảnh: H.V.M
Quỹ TLV Lao Động “trao tận tay” người dân vùng lũ xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My). Ảnh: H.V.M