Nghĩa tình công nhân xa quê

Những tấm lòng thơm thảo giữa Sài Gòn

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người đã vay 2,5 tỷ trả lương cho công nhân trong khí chính ông cũng là nạn nhân
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người đã vay 2,5 tỷ trả lương cho công nhân trong khí chính ông cũng là nạn nhân
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người đã vay 2,5 tỷ trả lương cho công nhân trong khí chính ông cũng là nạn nhân
Lên top