Những phận người bơ vơ ở vùng biên

Căn chòi của gia đình anh Đinh Văn Hà ở thị trấn Tân Hưng. Ảnh: H.V.M
Căn chòi của gia đình anh Đinh Văn Hà ở thị trấn Tân Hưng. Ảnh: H.V.M