Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Những người lính Hà Nội cảm tử qua hồi ức một cựu chiến binh

Nơi an nghỉ của các "chiến sĩ Mũ Sắt" thủ đô. Ảnh tác giả cung cấp
Nơi an nghỉ của các "chiến sĩ Mũ Sắt" thủ đô. Ảnh tác giả cung cấp