Những người đàn bà đi sau lưng ngựa

Đằng sau những bàn rượu đông vui giữa chợ phiên là những người phụ nữ nhẫn nại chờ đợi. Ảnh: Lam Linh
Đằng sau những bàn rượu đông vui giữa chợ phiên là những người phụ nữ nhẫn nại chờ đợi. Ảnh: Lam Linh
Đằng sau những bàn rượu đông vui giữa chợ phiên là những người phụ nữ nhẫn nại chờ đợi. Ảnh: Lam Linh
Lên top