Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những màu áo xanh “gieo” chữ vùng biên Ea Súp

Từ năm 2012 đến nay, đại úy Hiếu và trung úy Thọ tố chức giảng dạy, xóa mù chữ được 2 lớp với 53 học viên ở xã Ia Rvê.
Từ năm 2012 đến nay, đại úy Hiếu và trung úy Thọ tố chức giảng dạy, xóa mù chữ được 2 lớp với 53 học viên ở xã Ia Rvê.