Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Những kỳ kiến tập hãi hùng:

Kỳ 2: Các cuộc đối thoại như “dọa dẫm” sinh viên

Xưởng may, nơi các sinh viên kiến tập. Ảnh: P.V
Xưởng may, nơi các sinh viên kiến tập. Ảnh: P.V