Những huyền thoại mới ở đồng rừng

Làm xong hệ thống đường sá trong thôn, bà con Khe Năm tiếp tục góp tiền, gửi tiết kiệm để mở đường vào khu nông - lâm nghiệp của thôn.
Làm xong hệ thống đường sá trong thôn, bà con Khe Năm tiếp tục góp tiền, gửi tiết kiệm để mở đường vào khu nông - lâm nghiệp của thôn.
Làm xong hệ thống đường sá trong thôn, bà con Khe Năm tiếp tục góp tiền, gửi tiết kiệm để mở đường vào khu nông - lâm nghiệp của thôn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top