Những “hoa xương rồng” truyền lửa sống

Các em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Minh Thư và Võ Thị Thu Quyên (từ phải qua)trong lễ trao học bổng. 
Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Các em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Minh Thư và Võ Thị Thu Quyên (từ phải qua)trong lễ trao học bổng. Ảnh: CHÂU TƯỜNG