Những góc khuất vùng dự án

Một góc khu tái định cư Nước Biếc. Ảnh: T.H
Một góc khu tái định cư Nước Biếc. Ảnh: T.H