Những đứa trẻ trong tận cùng nỗi đau

Anh Tiến và con tại khu vui chơi của khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương.
Anh Tiến và con tại khu vui chơi của khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương.
Anh Tiến và con tại khu vui chơi của khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương.