Những “đứa con hư” của Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam

Một người chơi nộp tiền để đổi chip vào chơi tại Royal Poker Club vào tối 10.7. Ảnh: NPV
Một người chơi nộp tiền để đổi chip vào chơi tại Royal Poker Club vào tối 10.7. Ảnh: NPV