Những cô gái mang giấc mơ ngược về mây ngàn

Các nữ sinh bên bà Trương Mỹ Hoa, bà Robin King Áutin và ông Don Lam - những người đã đồng hành với các em trong hành trình 7 năm. Ảnh: L.T
Các nữ sinh bên bà Trương Mỹ Hoa, bà Robin King Áutin và ông Don Lam - những người đã đồng hành với các em trong hành trình 7 năm. Ảnh: L.T
Các nữ sinh bên bà Trương Mỹ Hoa, bà Robin King Áutin và ông Don Lam - những người đã đồng hành với các em trong hành trình 7 năm. Ảnh: L.T
Lên top